Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 quý khách đã xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ

*

nhị thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruongj thứ hai thu hoạch ít hơn thửa ruộng đầu tiên 6 tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào kilogam thóc.


Xem thêm: Xem Phim Thế Lực Ngầm Tập 39, Phim Việt Nam Thế Lực Ngầm Tập 40 (Tap Cuối)

*

*

Đổi:3 tấn 2 tạ thóc =32 tạ thóc

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được là:

(32+6) chia 2=19(tạ)

Thửa ruộng trang bị hai thu hoạch được là:

19-6=13(tạ)

Đổi:19 tạ thóc=1900 kg thóc,13 tạ thóc=1300 kg thóc

Đáp số:thửa ruộng máy nhất:1900 kg thóc

thửa ruộng đồ vật hai:1300 kilogam thóc

Học tốt!!!!!

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng vật dụng nhì là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 2 tấn 56 kg thóc . Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa lắp thêm nhì 4 tạ 2 kg thóc . Hỏi từng thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa vật dụng hai 6 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kilogam thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch 4 tấn 2 tạ thóc. Thửa đầu tiên thu hoạch nhiề rộng thửa thứ hai 6 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào kilogam thóc ?

cả nhị thửa ruộng thu hoạch được 1 tấn 5 tạ thóc. thửa ruộng trước tiên thu hoạch được nhiều rộng thửa ruộng sản phẩm nhì 3 tạ thóc. hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào kg thóc ?

Hai thửa ruộng đơn vị ông Hùng thu hoạch được toàn bộ 350 tấn thóc. Biết thửa ruộng trước tiên thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ nhị 1 tạ 70kg thóc. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được 45T 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa thiết bị hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5tạ thóc . Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng đồ vật nhì 5 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?