Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có Hai Chữ Số Mà Chữ Số Hàng Chục Lớn Hơn Chữ Số Hàng Đơn Vị

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Có bao nhiêu số tự nhiên bao gồm nhị chữ số nhưng những chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số mặt hàng đối chọi vị?

A:40

B.45

C.50

D.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị

55


*

Nếu chữ số hàng chục là 9 thì bao gồm 9 bí quyết chọn chữ số sản phẩm đơn vị thỏa mãn đầu bài xích.Theo quy tắc nhân có 1.9=9 số.

Nếu chữ số hàng trăm là 8 thì gồm 8 cách lựa chọn chữ số mặt hàng đơn vị vừa lòng đầu bài xích.Theo quy tắc nhân có một.8=8 số.

Nếu chữ số hàng chục là 7 thì có 7 bí quyết lựa chọn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng thỏa mãn đầu bài.Theo quy tắc nhân có 1.7=7 số.

... Nếu chữ số hàng trăm là một trong những thì bao gồm 1 cách lựa chọn chữ số mặt hàng đơn vị chức năng vừa lòng đầu bài(là 0).Theo phép tắc nhân có 1.1=một số ít.

Vậy số những số tự nhiên và thoải mái bao gồm hai chữ số mà lại những chữ số hàng chục to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là: 1+2+3+..+7+8+9=45

Chọn B.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số mà lại chữ số mặt hàng đơn vị lớn hơn chữ số mặt hàng chục?

A. 48

B. 72

C. 54

D. 36


Lớp 11 Toán
1
0

Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái tất cả hai chữ số mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng to hơn chữ số sản phẩm chục?

A. 48

B. 72

C. 54

D. 36


Lớp 11 Tân oán
1
0

Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 ta lập các số tự nhiên và thoải mái có 6 chữ số khác biệt. Điện thoại tư vấn Alà trở thành cố: “Lập được số cơ mà tổng của tía chữ số trực thuộc hàng đơn vị, chục, trăm to hơn tổng của cha chữ số còn lại là 3 1-1 vị”. Xác suất của vươn lên là nắm Alà:

A . 1 30

B . 3 10

C . 1 10

D . 3 trăng tròn


Lớp 11 Tân oán
1
0

Cho tập phù hợp S = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 Điện thoại tư vấn M là tập phù hợp các số tự nhiên và thoải mái bao gồm 6 chữ số đôi một khác biệt rước từ S làm sao cho tổng chữ số các hàng đơn vị chức năng, hàng trăm với hàng trăm to hơn tổng chữ số các sản phẩm còn lại là 3. Tính tổng T của những phần tử của tập hòa hợp M.

*

*

*

*


Lớp 11 Toán
1
0

Cho tập phù hợp S = 1;2;3;4;5;6. điện thoại tư vấn Mlà tập hòa hợp các số tự nhiên và thoải mái tất cả 6 chữ số đôi một không giống nhau lấy tự Slàm sao cho tổng của những chữ số sản phẩm đơn vị , hàng trăm cùng hàng trăm lớn hơn tổng những chữ số sót lại là 3. Tính tổng của các phần tử của tập hợp M.

Xem thêm: Tiêm Phòng Rubella Sau Bao Lâu Thì Mang Thai Được Mang Thai, Các Câu Hỏi Thường Gặp

A. T = 11003984

B. T = 36011952

C. T = 12003984

D. T = 18005967


Lớp 11 Tân oán
1
0

Cho tập hòa hợp X=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9, người ta lập 2 tập vừa lòng con của X, tập đúng theo A=0;1;2;...;n bao gồm n+1 số thoải mái và tự nhiên trước tiên và B=n+1;n+2;...;2n. Từ mỗi tập phù hợp A với B đó, tín đồ ta lập số tự nhiên và thoải mái có 5 chữ số song một không giống nhau, trong các đó gồm hai chữ số hàng vạn và hàng trăm được viết vì các chữ số mang vào tập vừa lòng A, 3 chữ số sót lại được mang trong tập phù hợp B. Hỏi lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên điều này với số lớn nhất là bao nhiêu?


Lớp 11 Tân oán
0
0

call S là tập những số tự nhiên tất cả 4 chữ số song một khác biệt được chọn trường đoản cú những số 0, 1, 2, 3, ,4 ,5 ,6. Chọn bất chợt một vài tự tập S. Tính Phần Trăm nhằm số được lựa chọn là số chẵn đôi khi chữ số mặt hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm với nghìn

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.


Lớp 11 Toán
1
0

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên chẵn có sáu chữ số và tho mãn điều kiện: sáu chữ số của mỗi số là không giống nhau với chữ số hàng trăm lớn hơn 2?

A. 720 số

B. 360 số

C. 288 số

D. 240 số


Lớp 11 Toán thù
1
0

Từ những chữ hàng đầu, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái chẵn có sáu chữ số và hài lòng điều kiện: sáu chữ số của từng số là khác biệt cùng chữ số hàng trăm lớn hơn 2?

A. 7trăng tròn số.

B. 360 số.

C. 288 số.

D. 240 số.


Lớp 11 Tân oán
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN