CHỨNG TỎ RẰNG VỚI MỌI SỐ TỰ NHIÊN N THÌ TÍCH N.(N+5) CHIA HẾT CHO 2

+1+thì:+5^n+2+++26.5^n+++82n+1+chia+hết+cho+59.(g)+Chứng+minh+rằng+với+mọi+số+tự+nhiên+n+>+1+thì+số+4^2n+1+++3^n+2chia+hết+cho+13.(h)+Chứng+minh+rằng+với+phần đông...">

(f) Chứng minc rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n > 1 thì: 5^n+2 + 26.5^n + 82n+1 phân chia hết cho 59.quý khách đã xem: Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên n thì tích n.(n+5) phân chia không còn đến 2

(g) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n > 1 thì số 4^2n+1 + 3^n+2chia không còn đến 13.

Bạn đang xem: Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n+5) chia hết cho 2

(h) Chứng minc rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái n > 1 thì số 5^2n+1 + 2^n+4+ 2^n+1 phân tách không còn cho 23.

(i) Chứng minc rằng với mọi số tự nhiên n > 1 thì số 11n+2 + 122n+1 phân tách hết cho 133.

Xem thêm: Top 25 Phim Thái Lan Cưới Trước Yêu Sau Tập 1 Hay Nhất Bùng Nổ Rating 5 Sao

(j) Chứng minh rằng với đa số số thoải mái và tự nhiên n > 1: 5^2n−1 .26n+1 + 3^n+1 .2^2n−1 chia không còn mang lại 38


*

*

1.Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích ( n + 3 ) ( n + 6 ) phân chia hết cho 2

2.Chứng tỏ rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n thì tích n(n+5) phân tách hết đến 2

3. điện thoại tư vấn A = n2+ n + 1 . Chứng minch rằng :

a) A không chia hết mang lại 2

b) A không phân chia không còn cho 5

2,

+ n chẵn

=> n(n+5) chẵn

=> n(n+5) phân tách hết mang lại 2

+ n lẻ

Mà 5 lẻ

=> n+5 chẵn => chia không còn đến 2

=> n(n+5) phân tách hết mang lại 2

KL: n(n+5) phân chia hết mang đến 2 vơi phần nhiều n thuộc N

3,

A = n2+n+1 = n(n+1)+1

a,

+ Nếu n chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1) lẻ => ko phân tách không còn mang lại 2

+ Nếu n lẻ

Mà 1 lẻ

=> n+1 chẵn

=> n(n+1) chẵn

=> n(n+1)+1 lẻ => ko phân chia không còn đến 2

KL: A ko chia không còn cho 2 với tất cả n thuộc N (Đpcm)

b, + Nếu n phân chia hết cho 5

=> n(n+1) phân tách hết mang đến 5

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 1

+ Nếu n chia 5 dư 1

=> n+1 phân tách 5 dư 2

=> n(n+1) phân tách 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân tách 5 dư 3

+ Nếu n chia 5 dư 2

=> n+1 phân chia 5 dư 3

=> n(n+1) chia 5 dư 1

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 2

+ Nếu n phân tách 5 dư 3

=> n+1 chia 5 dư 4

=> n(n+1) chia 5 dư 2

=> n(n+1)+1 phân chia 5 dư 3

+ Nếu n phân chia 5 dư 4

=> n+1 chia không còn mang đến 5

=> n(n+1) chia hết mang lại 5

=> n(n+1)+1 chia 5 dư 1

KL: A ko phân chia không còn mang lại 5 với mọi n trực thuộc N (Đpcm)

Đúng 0 Bình luận (0)

Bài 6

a, chứng minh rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n thuộcN thì 60n +15 chia hết mang lại 15 nhưng mà ko chia không còn cho 30

b, chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên như thế nào phân tách 15 dư 6 , chia 9 dư 1

c, minh chứng rằng 1005a +2100b chia hết mang đến 15 , với mọi số tự nhiên a,b trực thuộc N

d, chứng tỏ rằng A= n2+n+1 không phân tách không còn mang lại 2 cùng 5 với mọi số thoải mái và tự nhiên n trực thuộc N

Lớp 6 Tân oán 6 0 Gửi Hủy

a,60 phân chia hết mang lại 15 => 60n chia không còn cho 15 ; 45 chia không còn đến 15 => 60n+45 chia không còn đến 15 (theo tính chất 1)

60n phân tách hết mang đến 30 ; 45 ko chia không còn đến 30 => 60n+45 không phân chia hết mang lại 30 (theo đặc điểm 2)

Từ (1) suy ra a phân tách hết cho 3, từ (2) suy ra a không phân chia hết mang lại 3. Đó là điều bất hợp lí. Vậy không tồn tại số tự nhiên làm sao tán thành đề.

c,1005 phân chia không còn mang lại 15 => 1005a phân tách hết đến 15 (1)

2100 phân chia không còn mang đến 15 => 2100b chia không còn đến 15 (2)

Từ (1) với (2) suy ra 1005a+2100b phân chia hết cho 15 (theo đặc điểm 1)

d,Ta có : n^2+n+1=nx(n+1)+1

nx(n+1) là tích của 2 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp phải phân tách hết mang đến 2 suy ra nx(n+1)+một là một vài lẻ yêu cầu ko phân tách hết đến 2.

Đúng 0
Bình luận (0)

Mình xin trả lời nđính thêm gọn hơn! a)60 chia hết mang lại 15=> 60n phân tách không còn cho 15 15 phân chia hết cho 15 =>60n+15 phân tách không còn cho 15. 60 chia không còn đến 30=>60n chia không còn mang đến 30 15 ko chia không còn cho 30 =>60n+15 ko phân tách hết mang lại 30 b)Gọi số thoải mái và tự nhiên đó là A Giả sử A thỏa mãn nhu cầu cả nhì điều kiện => A= 15.x+6 và = 9.y+1 Nếu A = 15x +6 => A chia hết đến 3 Nếu A = 9y+1 => A ko phân tách hết mang lại 3 => vô lí.=> c) Vì 1005;2100 chia không còn mang lại 15=> 1005a; 2100b chia hết đến 15. => 1500a+2100b chia hết đến 15. d) A phân tách hết cho 2;5 => A chia không còn mang lại 10. => A là số chẵn( rõ ràng hơn là A là số có c/s tận thuộc =0.) Nếu n là số chẵn => A là số lẻ. (do chẵn.chẵn+chẵn+lẻ=lẻ) Nếu n là số lẻ => A là số lẻ (bởi lẻ.lẻ+lẻ+lẻ=lẻ) => A không chia không còn mang lại 2;5

 

 

Đúng 0
Bình luận (0)

Nguyễn Minc Trí giải kiểu j gắng ?

Đúng 0
Bình luận (0)

a,chứng minh rằng với đa số số tự nhiên n thì tích (n+3).(n+6) phân tách không còn đến 2

b, chứng minh rằng với mọi số tự nhiên và thoải mái n thì tích n.(n+5) chia không còn đến 2

Lớp 6 Toán 0 0 Gửi Hủy

minh chứng rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n thì (n+2).(n+5) phân tách không còn mang lại 2

Lớp 6 Toán thù Ôn tập tân oán 6 2 0 Gửi Hủy

ví như phần đông số tự nhiên và thoải mái n:

n là số chẵn. n + 2 = số chẵn. vậy số chẵn nhân với bất kể số nào thì cũng là số chẵn. vậy n chia hết đến 2

n là số lẻ.n+ 5 = số chẵn vì chưng số lẻ+ số lẻ = số chẵn. số chẵn nhân với bất cứ số nào thì cũng là số chẵn. n chia không còn mang đến 2

Đúng 0
Bình luận (0) Nếu n = 2k ( k thuộc N) thì n+2 = 2k + 2 phân chia hết đến 2 Nếu n = 2k + 1 ( k thuộc N) thì n + 5 = 2k + 1 + 5 = 2k + 6 phân chia hết cho 2

Vậy với tất cả số tự nhiên n thì (n+2).(n+5) luôn luôn phân tách không còn mang đến 2

Đúng 0 Bình luận (0)

Chứng tỏ rằng với mọi số thoải mái và tự nhiên n thì tích (n+3).(n+6)chia hết mang đến 2

Chứng tỏ rằng với đa số số tự nhiên và thoải mái n thì

n.(n+5)phân chia hết mang đến 2

Lớp 6 Toán thù 1 0 Gửi Hủy

1) +Với n là số chẵn => n+3 lẻ cùng n+6 chẵn. Vì một số chẵn và một số lẻ nhân cùng nhau chế tạo ra thành số chẵn tuyệt tích đó phân chia không còn cho 2 ( đpcm)

+Với n là số lẻ => n+3 chẵn với n+6 lẻ ( tương tự câu trên)

2)Tg từ câu a

Đúng 0
Bình luận (0)

chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n+5) phân tách không còn mang lại 2

Lớp 6 Toán thù 1 0 Gửi Hủy

Vì n là số tự nhiên => n=2k;2k+1(k là số tự nhiên )

Xét n=2k

=> n.(n+5)=2k.(2k+5) chia hết mang lại 2

Xét n=2k+1

=> n.(n+5)=n.(2k+1+5)=n.(2k+6)=n.2.(k+3) phân tách không còn mang lại 2

=>với tất cả số tự nhiên n thì n.(n+5) phân tách hết đến 2

=> dpcm

Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1.Tìm số tự nhiên và thoải mái n sao cho:2n + 7 phân tách hết mang đến n + 2

Bài 2.Chứng minc rằng:

a/ Với đông đảo số tự nhiên và thoải mái n thì (n+3)(n+10) chia không còn mang đến 2

b/ Với phần lớn số tự nhien n thì (n+3)(n+6) phân tách không còn mang đến 2

c/ Với hầu hết số tự nhiên n thì (5n+7)(4n+6) chia hết mang lại 2

Lớp 6 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

a) minh chứng rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên n thì tích (n+4) (n+5) chia không còn mang lại 2

b) chứng minh n+2012 và n+2013 là 2 số nguim tố cùng mọi người trong nhà với mọi số tự nhiên và thoải mái n.

Lớp 6 Toán thù 2 0 Gửi Hủy

Nếu n=2k (k thuộc N) thì n+5=2k+5 phân tách không còn mang lại 2

Nếu n=2k+1 (k ở trong N) thì n+4 =2k+5 phân tách hết mang lại 2

Vậy (n+4)(n+5) phân tách không còn mang đến 2

 

Đúng 0
Bình luận (0)

Câu a

Nếu n=2k thì n+4 = 2k+4 phân chia hết cho 2 => (n+4)(n+5) phân chia hết mang lại 2

Nếu n=2k+1 thì n+5=2k+5+1=2k+6 chia hết mang đến 2=> (n+4)(n+5) phân chia hết cho hai

Vậy (n+4)(n+5) chia hết cho 2

Câu b

Ta cón+2012 và n+2013 là nhị số tự nhiên liên tiếp

Gọi ƯCLN(n+2012; n+2013)=d

Vì ƯCLN(n+2012;n+2013)=d

=> n+2012 phân chia hết cho d, n+2013 phân tách hết đến d

Mà n+2013-n+2012=1=> d=1

Vậy n+2012 và n+2013 là 2 số nguyên ổn tố cùng nhau

Đúng 0
Bình luận (0)

minh chứng rằng với đa số số tự nhiên n thì n^2+n+6 không phân tách hết mang đến 5