Câu khẳng định và câu phủ định trong tiếng anh

Lúc học tập về các thì trong tiếng Anh, chắc hẳn bạn đang bắt gặp thuật ngữ về câu xác định. Vậy câu xác minh (affirmative/positive sentence) là gì? Hôm ni, hãy thuộc Step Up tò mò ngữ pháp câu khẳng định giờ đồng hồ Anh nhé.

Bạn đang xem: Câu khẳng định và câu phủ định trong tiếng anh


1. Câu xác minh là gì?

Câu nhắc (xuất xắc còn gọi là câu trằn thuật) vào giờ đồng hồ Anh dùng làm tuim bố hoặc miêu tả một công bố nào đó. Câu xác minh là 1 nhiều loại câu è thuật. Nhìn bình thường, câu xác minh (affirmative sentence) diễn tả tính đúng mực hoặc thực sự của biết tin đựng trong một lời nói.

*
*

Câu khẳng định cần sử dụng hễ từ bỏ kngày tiết thiếu

Với những cồn từ kthảng hoặc kngày tiết (modal verbs), câu xác minh thường xuyên áp dụng một cồn trường đoản cú nguyên ổn thể đi sau hễ từ bỏ kmáu thiếu thốn đó.

Công thức chung:

S + động từ kmáu thiếu thốn + V

Các hễ trường đoản cú kthảng hoặc khuyết/hễ từ bỏ tình thái hay gặp là can, could, may, might, would…

Ví dụ:

She can be a little stubborn, but she can have her work done neatly.

Xem thêm: Cảm Nhận Âm Nhạc: " Có Người Con Gái Đông Về Đan Áo Ấm Ra Sa Trường

(Cô ấy có thể khá cứng đầu một ít, nhưng mà cô ấy cũng rất có thể ngừng quá trình một giải pháp thong dong.)

They may look at you & judge, but you can stvà up for yourself.

(Họ rất có thể nhìn với đánh giá các bạn, nhưng lại chúng ta có thể vực lên bảo đảm bạn dạng thân.)

It might be a little high, I’ll try to lớn reach it.

(Chỗ đó có vẻ như tương đối cao, tôi đang cố cùng với tới.)

3. các bài luyện tập câu khẳng định

Bài 1: Những câu nào trong những câu bên dưới đó là câu khẳng định?

Can you help me move sầu this TV khổng lồ the left? Eddy won’t go lớn the movie with us. I love sầu ice cream, it is so delicious. Bread & butter don’t go together, don’t you think so? She looks tired, she must have sầu worked all night. My parents bởi vì not seem very happy about my decision. I’m trying khổng lồ open this can of tumãng cầu. The baby started crying and shouting. This exercise cannot be solved by the available information. How did you know she was at trang chủ last night?

 

Đáp án:

Những câu là câu khẳng định: 3, 5, 7, 8

Những câu không hẳn câu khẳng định: 1, 2, 4, 6, 9, 10

Bài 2: Đặt 5 câu xác định nghỉ ngơi các thì khác biệt.

 

Đáp án: (tsay mê khảo)

Thì bây chừ đơn: I write a letter for my pen frikết thúc every week. Thì vượt khứ đơn: She went to the stadium last Sunday. Thì tương lai đơn: We shall eat out today & have sầu desserts after that. Thì hiện tại tiếp diễn: Susie is chatting with her classmates now. Thì bây giờ xong tiếp diễn: My parents have sầu been living together since 1999.